HGCA2.0: An RNA-Seq Based Webtool for Gene Coexpression Analysis in Homo sapiens

Zogopoulos, V.L., Malatras, A., Kyriakidis, K., Charalampous, C., Makrygianni, E.A., Duguez, S., Koutsi, M.A., Pouliou, M., Vasileiou, C., Duddy, W.J., Agelopoulos, M., Chrousos, G.P., Iconomidou, V.A., and Michalopoulos, I. (2023). HGCA2.0: An RNA-Seq Based Webtool for Gene Coexpression Analysis in Homo sapiens. Cells 12, 388.